CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariusz Nowak
Tytuł Aktywność ekonomiczna Jana Zamoyskiego w gospodarstwie wiejskim dóbr spiskich na Słowacji w latach 1926-1944
Title Aktywność ekonomiczna Jana Zamoyskiego w gospodarstwie wiejskim dóbr spiskich na Słowacji w latach 1926-1944
Pełny tekst / full text
Tom 1