CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Mariola Nitecka
Tytuł Stosunki polsko-żydowskie w Częstochowie w latach 1918-1939
Title Stosunki polsko-żydowskie w Częstochowie w latach 1918-1939
Pełny tekst / full text
Tom 1