CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Konrad Zieliński Nina Zielińska
Tytuł Organizacje gospodarcze, instytucje kredytowe i stowarzyszenia branżowe ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1900-1918
Title Organizacje gospodarcze, instytucje kredytowe i stowarzyszenia branżowe ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1900-1918
Pełny tekst / full text
Tom 1