CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Izabela Krasińska
Tytuł Kuratoria Opieki nad Trzeźwością Ludową w latach 1898-1914 i ich wpływ na tycie kulturalno-oświatowe mieszkańców miast i miasteczek guberni radomskiej
Title Kuratoria Opieki nad Trzeźwością Ludową w latach 1898-1914 i ich wpływ na tycie kulturalno-oświatowe mieszkańców miast i miasteczek guberni radomskiej
Pełny tekst / full text
Tom 1