CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Beata Wojciechowska
Tytuł O potworach, demonach wodnych i świętych źródłach w Polsce średniowiecznej
Title O potworach, demonach wodnych i świętych źródłach w Polsce średniowiecznej
Pełny tekst / full text
Tom 1