CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Justyniarska
Tytuł Opinie o Polakach i „obcych" w wybranych polskich kronikach średniowiecznych
Title Opinie o Polakach i „obcych" w wybranych polskich kronikach średniowiecznych
Pełny tekst / full text
Tom 1