CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Konrad Zieliński
Tytuł Konferencja „Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych". Lublin, 17 grudnia 1998
Title Konferencja „Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych". Lublin, 17 grudnia 1998
Pełny tekst / full text
Tom 2