CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Joanna Janicka
Tytuł Konferencja „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach". Kraków, 24-26 listopada 1998
Title Konferencja „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach". Kraków, 24-26 listopada 1998
Pełny tekst / full text
Tom 2