CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Beata Wojciechowska
Tytuł Konferencja „Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Wólka Milanowska, 19-21 maja 1999
Title Konferencja „Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Wólka Milanowska, 19-21 maja 1999
Pełny tekst / full text
Tom 2