CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jacek Wijaczka
Tytuł Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, pod redakcją Reginy Renz, Radom 1999
Title Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, pod redakcją Reginy Renz, Radom 1999
Pełny tekst / full text
Tom 2