CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Justyniarska
Tytuł Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVI 11 wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998
Title Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVI 11 wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998
Pełny tekst / full text
Tom 2