CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wojciech Iwańczak
Tytuł Małgorzata Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów, Warszawa 1998
Title Małgorzata Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów, Warszawa 1998
Pełny tekst / full text
Tom 2