CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zbigniew Brzeziński
Tytuł Święci, aniołowie i demony w exem-plach średniowiecznych (Na marginesie pracy Teresy Szostek, Exemplum w polskim, średniowieczu)
Title Święci, aniołowie i demony w exem-plach średniowiecznych (Na marginesie pracy Teresy Szostek, Exemplum w polskim, średniowieczu)
Pełny tekst / full text
Tom 2