CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Nina Zielińska
Tytuł Towarzystwo Straży Kresowej (1918-1927) . . 139 Jadwiga Płusa. Barbara Szabat (Kielce) - Kieleckie Koło Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych (1926-1939)
Title Towarzystwo Straży Kresowej (1918-1927) . . 139 Jadwiga Płusa. Barbara Szabat (Kielce) - Kieleckie Koło Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych (1926-1939)
Pełny tekst / full text
Tom 2