CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anna Smietańska
Tytuł Z dziejów księgarstwa kieleckiego w XIX i na początku XX wieku
Title Z dziejów księgarstwa kieleckiego w XIX i na początku XX wieku
Pełny tekst / full text
Tom 2