CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zenon Guldon Henryk Ruciński
Tytuł Zarys dziejów Koprzywnicy w szlacheckiej Rzeczypospolitej
Title Zarys dziejów Koprzywnicy w szlacheckiej Rzeczypospolitej
Pełny tekst / full text
Tom 2