CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Sylwia Konarska-Zimnicka
Tytuł Krytyka astrologii w świetle poglądów mistrzów krakowskich z XV wieku
Title Krytyka astrologii w świetle poglądów mistrzów krakowskich z XV wieku
Pełny tekst / full text
Tom 2