CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Krzysztof Bracha
Tytuł Sztuka misyjnej perswazji. Przykład św. Wojciecha i Ottona z Bambergu
Title Sztuka misyjnej perswazji. Przykład św. Wojciecha i Ottona z Bambergu
Pełny tekst / full text
Tom 2