CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Marek Przeniosło
Tytuł Roman Wapiński, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999
Title Roman Wapiński, Ignacy Paderewski, Wrocław 1999
Pełny tekst / full text
Tom 3