CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Lidia Michalska-Bracha
Tytuł Pamięci Profesora Andrzeja Feliksa Grabskiego (13 września 1934 - 26 czerwca 2000)
Title Pamięci Profesora Andrzeja Feliksa Grabskiego (13 września 1934 - 26 czerwca 2000)
Pełny tekst / full text
Tom 3