CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Katarzyna Justyniarska
Tytuł Konferencja "Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Kielce-Wólka Milanowska, 4-6 grudnia 2000
Title Konferencja "Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Kielce-Wólka Milanowska, 4-6 grudnia 2000
Pełny tekst / full text
Tom 3