CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Ryszard Gryz
Tytuł Ksiądz Bogdan Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin 1999
Title Ksiądz Bogdan Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939, Lublin 1999
Pełny tekst / full text
Tom 3