CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zenon Guldon
Tytuł Paweł Fijałkowski, Żydzi vv województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w., Warszawa 1999
Title Paweł Fijałkowski, Żydzi vv województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w., Warszawa 1999
Pełny tekst / full text
Tom 3