CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Bogusław Dygdała
Tytuł Stanisław Obirek SJ, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, spoleczno-kulturalna i polityczna, Kraków 1996
Title Stanisław Obirek SJ, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, spoleczno-kulturalna i polityczna, Kraków 1996
Pełny tekst / full text
Tom 3