CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Arkadiusz Czwołek
Tytuł Leszek Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000
Title Leszek Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000
Pełny tekst / full text
Tom 3