CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Stanisław J. Adamczyk
Tytuł Zenon Guldon, Adam Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000
Title Zenon Guldon, Adam Massalski, Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000
Pełny tekst / full text
Tom 3