CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jarosław Nikodem
Tytuł Jeszcze raz o roli politycznej Jana z Czyżowa
Title Jeszcze raz o roli politycznej Jana z Czyżowa
Pełny tekst / full text
Tom 3