CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dariusz Jarosz
Tytuł Doświadczenie rządów komunistycznych w historii wsi w Europie Środkowowschodniej
Title Doświadczenie rządów komunistycznych w historii wsi w Europie Środkowowschodniej
Pełny tekst / full text
Tom 3