CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Agafia J. Zacharowa
Tytuł Wkład naukowy Siergieja W. Jastriemskiego - zesłańca politycznego z lat 1886-1896 - w poznanie języka i folkloru Jakutów
Title Wkład naukowy Siergieja W. Jastriemskiego - zesłańca politycznego z lat 1886-1896 - w poznanie języka i folkloru Jakutów
Pełny tekst / full text
Tom 3