CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Tatiana A. Dworieckaja
Tytuł iskup Adam Stanisław Krasiński na zesłaniu w Wiatce
Title iskup Adam Stanisław Krasiński na zesłaniu w Wiatce
Pełny tekst / full text
Tom 3