CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zenon Guldon Jacek Wijaczka
Tytuł Kupiec zamojski i toruński Samuel Edwerdt. Przyczynek do kontaktów handlowych Krakowa z Prusami Królewskimi w połowie XVII wieku
Title Kupiec zamojski i toruński Samuel Edwerdt. Przyczynek do kontaktów handlowych Krakowa z Prusami Królewskimi w połowie XVII wieku
Pełny tekst / full text
Tom 3