CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Małgorzata Ogonowska
Tytuł Stereotyp heretyka w pismach polemicznych Piotra Skargi
Title Stereotyp heretyka w pismach polemicznych Piotra Skargi
Pełny tekst / full text
Tom 3