CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dariusz Kupisz
Tytuł Gorajscy w XV-XVI wieku. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej
Title Gorajscy w XV-XVI wieku. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej
Pełny tekst / full text
Tom 3