CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zenon Guldon
Tytuł Profesor Jan Pazdur (1909-2001)
Title Profesor Jan Pazdur (1909-2001)
Pełny tekst / full text
Tom 4