CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Sebastian Piątkowski
Tytuł Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949. Eine Einführung, pod red. Włodzimierza Borodzieja i Klausa Ziemera, Osnabrück 2000
Title Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949. Eine Einführung, pod red. Włodzimierza Borodzieja i Klausa Ziemera, Osnabrück 2000
Pełny tekst / full text
Tom 4