CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Edmund Kizik
Tytuł Małgorzata Gorczyńska, Popularyzacja wiedzy w polskich kcdenda-rzcich okresu Oświecenia (1737-1821), Lublin 1999
Title Małgorzata Gorczyńska, Popularyzacja wiedzy w polskich kcdenda-rzcich okresu Oświecenia (1737-1821), Lublin 1999
Pełny tekst / full text
Tom 4