CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Jacek Wijaczka
Tytuł Sławomir Augusiewicz, Prostki 1656, Warszawa 2001
Title Sławomir Augusiewicz, Prostki 1656, Warszawa 2001
Pełny tekst / full text
Tom 4