CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Hana Pátkowá
Tytuł Josef Macek, Vira a zbožnost jagellonského věku, Pralia 2001
Title Josef Macek, Vira a zbožnost jagellonského věku, Pralia 2001
Pełny tekst / full text
Tom 4