CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Beata Wojciechowska
Tytuł Ryszard Skrzyniarz, Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001
Title Ryszard Skrzyniarz, Kazania świętokrzyskie. Przepowiadanie w XIII wieku, Lublin 2001
Pełny tekst / full text
Tom 4