CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wioletta Golygowska
Tytuł Jerzy Maternicki, Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1998
Title Jerzy Maternicki, Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1998
Pełny tekst / full text
Tom 4