CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Lech Łoboda
Tytuł Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. Bolesława Woszczyńskiego i Wioletty Urbaniak, Warszawa 2001
Title Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. Bolesława Woszczyńskiego i Wioletty Urbaniak, Warszawa 2001
Pełny tekst / full text
Tom 4