CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Aleksander Smoliński
Tytuł Patrząc krytycznie na działania w celu przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim - sztandary, nazwy formacji, barwa oraz jej elementy
Title Patrząc krytycznie na działania w celu przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim - sztandary, nazwy formacji, barwa oraz jej elementy
Pełny tekst / full text
Tom 4