CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Stanisław Adamczyk
Tytuł Ludność żydowska w Pilicy w drugiej połowie XVIII wieku
Title Ludność żydowska w Pilicy w drugiej połowie XVIII wieku
Pełny tekst / full text
Tom 4