CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Michał Kopczyński ()
Tytuł Ze studiów nad staropolską rodziną szlachecką - struktura gospodarstwa domowego i cykl życia jednostki
Title Ze studiów nad staropolską rodziną szlachecką - struktura gospodarstwa domowego i cykl życia jednostki
Pełny tekst / full text
Tom 4