CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Zenon Guldon
Tytuł Żydzi w miastach ziemi chełmskiej w czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej
Title Żydzi w miastach ziemi chełmskiej w czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej
Pełny tekst / full text
Tom 4