CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Henryk Suchojad
Tytuł Jubileusz Profesora Wacława Urbana
Title Jubileusz Profesora Wacława Urbana
Pełny tekst / full text
Tom 5