CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Witold Bobryk
Tytuł klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt.: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-WschodniejX-XX wiek, red. Henryk Gapski, Jerzy Kloczowski, Lublin 1999
Title klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek. Materiały z międzynarodowego seminarium pt.: Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-WschodniejX-XX wiek, red. Henryk Gapski, Jerzy Kloczowski, Lublin 1999
Pełny tekst / full text
Tom 5