CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Krzysztof Kowalczyk
Tytuł Status prawny i faktyczny nieruchomości kościelnych na Pomorzu Zachodnim 1945-1956/57
Title Status prawny i faktyczny nieruchomości kościelnych na Pomorzu Zachodnim 1945-1956/57
Pełny tekst / full text
Tom 5