CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Anita Ernt
Tytuł Rola Stronnictwa Ludowego w masowych wystąpieniach chłopskich na terenie powiatu jasielskiego w latach 1931-1935
Title Rola Stronnictwa Ludowego w masowych wystąpieniach chłopskich na terenie powiatu jasielskiego w latach 1931-1935
Pełny tekst / full text
Tom 5