CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Konrad Zieliński
Tytuł Szkolnictwo żydowskie w Polsce wiatach 1918-1939
Title Szkolnictwo żydowskie w Polsce wiatach 1918-1939
Pełny tekst / full text
Tom 5